Úvod

O konferenci

Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná. Stejně jako v předchozích letech, i pro rok 2017  se organizační výbor konference rozhodl ponechat iniciativu na vedoucích jednotlivých odborných sekcí.
Konference se bude již tradičně odvíjet ve dvou částech; po úvodních přednáškách, kde vystoupí významní odborníci se svými příspěvky, budou následovat tématicky zaměřené sekce (zaměření jednotlivých sekcí - viz Sekce konference). Věříme, že 11. ročník Olomouckých právnických dnů bude stejně úspěšný jako ročníky předcházející a že květnové setkání v Olomouci přinese opět velmi živou a plodnou vědeckou debatu.

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

děkanka PF UP