Úvod

O konferenci

Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny, která se bude konat ve dnech 18.–19. 5. 2017, představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná.

Konference se bude již tradičně odvíjet ve dvou částech. V úvodní plenární sekci přislíbili svou účast významní odborníci jako je JUDr. Robert Fremr, soudce Mezinárodního trestního soudu, JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu, a JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., vrchní státní zástupkyně v Praze. V další části konference budou následovat tematicky zaměřené sekce.
Věříme, že 11. ročník Olomouckých právnických dnů bude minimálně stejně úspěšný jako ročníky předcházející a že květnové setkání v Olomouci přinese opět velmi živou a plodnou vědeckou debatu.
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
děkanka PF UP