Sekce konference

Sekce ústavního práva
“25 let Ústavy České republiky. Aktuální otázky ústavního práva”
garant: doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.

Sekce trestního práva
“Migrace, terorismus – kriminologické, trestněprávní a trestněprocesní aspekty”
garant: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

šablona pro odevzdání příspěvků ke stažení ZDE:

Sekce občanského práva
“Aktuální otázky soukromého práva”
garant: doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D. LL.M., doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D. LL.M.

Sekce civilního procesu
“Pluralita subjektů a jejich změna v civilním soudním řízení”
garant: JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D., JUDr. Jana Petrov Křiváčková, Ph.D.

Sekce práva duševního vlastnictví
bez tématu
garant: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Sekce rodinného práva
“Práva dítěte”
garant: prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

Sekce pracovního práva
“(Ne)řešené otázky pracovního práva”
garant: JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D.

Sekce správního práva a finančního práva
“Správní trestání”
garant: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc., doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

Sekce evropského práva
“Evropská integrace 60 let po římských smlouvách – hledání rovnováhy mezi hospodářským, politickým a demokratickým společenstvím”
garant: doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D. LL.M., JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (Jean Monnet Chair)
anotace sekce

Sekce mezinárodního práva soukromého
“Pravomoc a autonomie vůle stran při řešení přeshraničních sporů”

garant: JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D.

Sekce práva obchodních korporací a práva soutěžního
bez tématu
garant: Mgr. Michal Černý, Ph.D., JUDr. Jan Lasák Ph.D. LL.M., JUDr. Michal Petr Ph.D., Mgr. Michaela Sigmundová Ph.D.