Seznam přihlášených

JUDr. Robert Fremr (Mezinárodního trestní soud)

JUDr. Roman Fiala (Nejvyšší soud ČR)

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. (Vrchní státní zastupitelství v Praze)

JUDr. Eduard Bárány, DrSc. (Ústav  štátu a práva  Slovenskej akadémie vied)

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. (PF UK v Bratislave)

prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr.hab. (Metropolitní universita Praha)

StA Ass.iur Ingo Koschenz, Mag. rer. publ.

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD. (Paneurópska vysoká škola)

prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. (Paneurópska vysoká škola)

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. (PF TU v Trnave)

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. (PF TU v Trnave)

prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. (PF UK v Praze)

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (PF UP v Olomouci)

prof. Agnieszka Skóra (WPiA UWM w Olsztynie)

prof. UWM dr hab. Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. JUDr. Jan Svák, DrSc. (Paneurópska vysoká škola)

prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. (Moravská vysoká škola Olomouc)

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. (PF UP v Olomouci)

prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. (PF UP  v Olomouci)

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (PF UK v Bratislave)

Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. (PF UP v Olomouci)

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. (PF UP v Olomouci)

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. (PF UP v Olomouci)

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. (PF UK v Praze)

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. (UJEP v Ústí nad Labem)

doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (PF MUNI v Brně)

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. (PF UK v Bratislave)

doc. JUDr. Boris Balog, PhD. (Paneurópska vysoká škola)

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. (PF UK v Bratislave)

doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. (PF UPJŠ v Košiciach)

doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. (PF Trnavskej univerzity v Trnave)

doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. (FPR ZČU v Plzni)

doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (PF UK v Bratislave)

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc (PF UP v Olomouci)

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

doc. JUDr. Gábor Hulkó, PhD. (PrF, Széchenyi István University, Győr)

doc. JUDr. Alena Krunková, PhD. (PF UPJŠ v Košiciach)

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. (PF Trnavská univerzita v Trnave)

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. (PF UK v Bratislave)

doc. Robert Zbíral (PF MUNI)

JUDr. Mária Duračinská, CSc. (PF UK v Bratislave)

JUDr. Jan Ryba, CSc. (Městský soud v Praze)

JUDr. Věra Jirásková, CSc. (PF UK v Praze)

JUDr. et PaedDr. Jana Lindová, CSc. (FPR ZČU v Plzni)

JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc. (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)

JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

JUDr. Václav Bednář, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. (FPR ZČU v Plzni)

JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

JUDr. Matej Horvat, PhD. (PF UK v Bratislave)

JUDr. Jana Sladká Hyklová, PhD. (Leges)

JUDr. Matúš Filo, PhD. (PF Trnavská univerzita v Trnave)

JUDr. Petr Osina, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

JUDr. et Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

JUDr. Jana Petrov Křiváčková, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M. (PF UP v Olomouci)

JUDr. Tomáš Tintěra, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

JUDr. Monika Horáková, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

JUDr., Mag.iur. Michal Malacka, PhD., MBA (PF UP v Olomouci)

JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

JUDr. Michal Maslen, PhD. (PF Trnavská univerzita v Trnave)

JUDr. Jana Janderová, Ph.D. (FES Univerzita Pardubice)

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.

JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. (PF UPJŠ v Košiciach)

JUDr. Jana Duračinská (PF UK UK v Bratislave)

JUDr. Martin Kopa, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

Mgr. Michal Černý, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

Mgr. Anton Martvoň, PhD. (PF UK v Bratislave)

Mgr. Jan Balarin, Ph.D. (PF UK v Praze)

JUDr. PhDr. Jana Girmanová, PhD. (PF UP v Olomouci)

JUDr. Marek Juráš, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M. (PF MUNI)

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD. (Bukovinský & Chlipala)

JUDr. Mgr. Pavol Dorič, PhD. (Notárska komora Slovenskej republiky)

Mgr. et Mgr. Lukáš Ryšavý, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

JUDr. Petr Černý, Ph.D. (FSE UJEP)

JUDr. Lucia Juhásová (PF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)

JUDr. Aleš Mácha (PF UP v Olomouci)

JUDr. Petr Karola (PF UK v Praze)

JUDr. Ing. Martin Adamec (PF UK v Praze)

JUDr. Jana Balounová (PF UK v Praze)

JUDr. Veronika Hanáková (Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba)

JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. (PF UK v Praze)

JUDr. Andrej Poruban, PhD. (PF UK v Bratislave)

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. (PF UK v Bratislave)

JUDr. Vladimír Filičko, PhD. (PF UPJŠ v Košiciach)

JUDr. Viktor Križan, PhD. (PF Trnavskej univerzity v Trnave)

JUDr. Eva Szabová, PhD. (PF Trnavská univerzita v Trnave)

JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (PF MUNI v Brně)

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (PF UK v Praze)

JUDr. Branislav Jablonka, PhD. (PF UK v Bratislave)

JUDr. Katarína Gešková, PhD. (TU v Trnave)

JUDr. Andrej Beleš (PF UK v Bratislave)

dr. Justyna Krzywkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr. Angelika Mašurová, MLE (PF UK v Bratislave/Wirtschaftsuniversität Wien)

Mag. iur. Maximilian Eder (Karl-Franzens-Universität Graz)

dr. Joanna Narodowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)

dr. Wladyslaw Peksa (Jagielovska Univerzita, Krakov, Polsko)

Milena Staniszewska

JUDr. Jitka Rybová (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Mgr. Ing. Pavel Polák (Generální ředitelství cel)

Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

JUDr. Michal Petr, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

JUDr. Martin Škurek, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

JUDr. Miloš Deset, PhD. (PF Trnavská univerzita v Trnave)

Mgr.ThLic.ICLic. Monika Menke, Th.D. (PF UP v Olomouci)

Ing. Jana Bellová, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

Ian Bell (PF UP v Olomouci)

PhDr. Kamila Tozzi di Angelo (PF UP v Olomouci)

JUDr. Ing. Romana Rogalewiczová (PF UP v Olomouci)

JUDr. Barbora Grambličková, LL.M. (PF UK v Bratislave)

JUDr. Roman Vicherek (Okresní soud v Ostravě, PF MU v Brně)

JUDr. Jan Kotula (advokát)

JUDr. Jan Pinkava (PF UP v Olomouci)

JUDr. Eva Švabčíková

JUDr. Dalibor Šelleng (PF UK v Praze)

JUDr. Gabriela Vilímková (advokát)

JUDr. Soňa Pospíšilová (PF UP v Olomouci)

JUDr. Martin Valoušek (Advokátní kancelář Kříž a partneři)

JUDr. Zdena Výmolová-Kodlová (Finanční úřad pro Olomoucký kraj)

JUDr. Jitka Jordánová (PF UP v Olomouci)

dr. Marcin Burzec (The John Paul II Catholic University of Lublin)

dr. Maciej Duda (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)

dr. Andrzej Huchla (Uniwersytet Wrocławski, Katedra Prawa Finansowego)

Szymon Kisiel, Ph.D. (University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland))

kpt. JUDr. Vít Klapal (Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově)

JUDr. Lucie Trnková (PF UK v Praze)

JUDr. Jaroslav Čollák (PF UPJŠ v Košiciach)

JUDr. Petr Coufalík (PF MUNI)

JUDr. Barbora Gonsiorová (PF UP v Olomouci)

JUDr. Lucia Erdeiová

JUDr. Lucie Stupková (PF UK v Praze)

JUDr. Michal Hrušovský (EY Law Slovakia / PF UK v Bratislave)

JUDr. Hana Vičarová Hefnerová (PF UP v Olomouci)

JUDr. Petra Hanáková (Generální ředitelství cel)

JUDr. Zuzana Hortová (Generální ředitelství cel)

JUDr. Petra Zaoralová (PF UK v Praze)

Mgr. Slavomir Halla, Ph.D.

JUDr. Tomáš Martinák (PF UP v Olomouci)

JUDr. Pavel Vetešník (ČNB)

JUDr. Jana Klesniaková (Advokátska kancelária)

JUDr. Alena Tibitanzlová (PF UK v Praze)

JUDr. Tomáš Klinka (Bukovinský & Chlipala)

JUDr. Gabriela Kubátová (Kancelář Senátu PČR)

JUDr. Čestmír Chaloupka (Kancelář Senátu PČR)

JUDr. Milan Eberle (Kancelář Senátu PČR)

Mgr. Pavla Plachá (Kancelář Senátu PČR)

Mgr. Petr Obdržálek (Kancelář Senátu PČR)

Mgr. Karel Řepa (Kancelář Senátu PČR)

Mgr. Lenka Dufalová, PhD. (PF UK v Bratislave)

Mgr. Eva Přidalová (PF UP v Olomouci)

Mgr. Adéla Valentová (PF UP v Olomouci)

Mgr. Renata Klčová (PF UP v Olomouci)

Mgr. Veronika Pochylá (PF UP v Olomouci)

Mgr. Karolína Kutnarová (PF UP v Olomouci)

Mgr. Erika Horníčková (PF UP v Olomouci)

Mgr. Petr Adámek (Královéhradecký kraj)

Mgr. Věra Ondračková (Mninisterstvo vnitra)

Mgr. Jiří Kaucký (Mninisterstvo vnitra)

Mgr. David Heyduk

Mgr. Andrea Hrebičková (PF UP v Olomouci)

Mgr. Michal Janoušek, M. A. (Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.)

Mgr. Veronika Sporová (Budějovický Budvar, národní podnik)

Mgr. Barbara Balcárková (Finanční úřad pro Olomoucký kraj)

Mgr. Andrea Horinová (Finanční úřad pro Olomoucký kraj)

Mgr. Hana Jurdová (Finanční úřad pro Olomoucký kraj)

Mgr. Igor Pospíšil (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže)

Mgr. Aleš Drbal (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže)

Mgr. et.  Mgr. Ivan Kisely (PF UK v Bratislave)

Mgr. et Mgr. Miroslava Waltová, DiS.

Mgr. Šárka Gondeková

Mgr. Michal Jílovec (PF MUNI v Brně/ OSZ Brno-venkov)

Mgr. Sandra Vareninová (PF UP v Olomouci)

Mgr. Petr Stejskal (PF UP v Olomouci)

Mgr. Vojtěch Příkopa (PF UP v Olomouci)

Mgr. Květoslava Kraslová (Magistrát hlavního města Prahy)

Mgr. Jan Veselý

Mgr. Renáta Havelková (PF UP v Olomouci)

Mgr. Markéta Růžičková (PF UK v Praze)

Mgr. Anna Lajčíková (PF UP v Olomouci)

Mgr. Petr Růžička (PF UP v Olomouci)

Mgr. Lucie Kadlecová (Policejní akademie České republiky v Praze)

Mgr. Michal Dittrich (DITTRICH & CO. – advokátní kancelář s.r.o.)

Mgr. Dominik Králik (PF UK v Praze)

Mgr. Lenka Mičkalová (PF UP v Olomouci)

Mgr. Kristýna Sedláčková

Mgr. Lucie Sedláková (MŠMT)

Mgr. Tomáš Sedlák (MŠMT)

Mgr. Andrea Smělá (MŠMT)

Mgr. Zdeňka Kajliková (PF UP v Olomouci)

Mgr. Bc. Ondřej Trnka, LL.M. (PF UK v Praze)

Mgr. Miroslav Ondrúš (PF UP v Olomouci)

Mgr. Elena Pospíšilová (PF UP v Olomouci)

Mgr. Iva Opletalová (PF UP v Olomouci)

Mgr. Tatiana Balašová (Arcibiskupství olomoucké)

Mgr. Marek Moravec (PF UK v Praze)

Mgr. Lenka Pipková

Mgr. Daniel Askari (PF UK v Praze)

Mgr. Dorota Plonková

Mgr. Sabina Čamdžićová (PF UP v Olomouci)

Ing. Mgr. Bc. Petr Molnár (Advokátní kancelář Mgr. Mariana Pavlova)

JUDr. Ing. Martin Drotár (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

JUDr. Silvia Domčeková (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

JUDr. Stanislava Keményová (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

JUDr. Ľubomír Džačár (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

JUDr. Radoslav Luby (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

JUDr. Vladimír Martišovič (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

JUDr. Katarína Trubačová (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Ing. Mgr. Michal Grožák (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Mgr. Peter Bublík (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Mgr. Zuzana Chovancová (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Mgr. Andrej Hlava (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Mgr. Roman Lysina (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Mgr. Juraj Matuška (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Mgr. Kateřina Hamáčková (Ministerstvo spravedlnosti)

Mgr. Anežka Janoušková (Ministerstvo spravedlnosti)

Mgr. Marek Ivančo (PF UK v Bratislave)

Mgr. Adéla Hepová (Mgr. Martin Začal, advokát)

Mgr. Karel Huneš (PF UP v Olomouci)

Mgr. Anna Chamráthová (PF MUNI)

Mgr. Lucia Valentová (PF UP v Olomouci)

Mgr. Radka Demjanová (PF UP v Olomouci)

Mgr. Zuzana Jílková (PF UK v Praze)

Mgr. Veronika Doubková (PF MUNI)

Mgr. Barbora Hudková (PF UP v Olomouci)

JUDr. Petr Čegan (Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba)

Mgr. Veronika Hanáková (Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba)

JUDr. Silvia Prepirová

Mgr. Daniela Bukovská

Mgr. Peter Koromház (PF UPJŠ v Košiciach

Mgr. Silvie Mahdalová (PF MUNI)

Mgr. Drahomira Němcová (PF UP v Olomouci)

Mgr. Martin Obruča (Generální ředitelství cel)

Mgr. Jana Nováková (PF MUNI, NS v Brně)

Mgr. Kamila Novotná

Mgr. Václav Pravda (PF UP v Olomouci)

Mgr. Lucie Řehořová (PF UK v Praze)

Mgr. Erik Vadas (PF UPJŠ v Košiciach)

Mgr. Lucie Zavadilová (PF MUNI)

Mgr. Eva Zorková (PF UP v Olomouci)

Bc. Štefan Rehák (PF UP v Olomouci)

Martina Kryková (Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba)

Lenka Tylšarová (Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba)

Mgr. Lucie Kachramanová

Ivana Procházková (PF UP v Olomouci)

Jiří Bálek (PF UP v Olomouci)