Kontakty

Organizační tým konference:

doc. JUDr. Blanka Vítová, LL. M., Ph.D. (proděkanka pro vědu a výzkum, vedoucí organizačního týmu)
Email: blanka.vitova@upol.cz

Mgr. Veronika Pochylá
Email: veronika.pochyla@upol.cz
+420 585 637 640

 

kontaktní osoby  sekcí:

Sekce ústavního práva
“25 let Ústavy České republiky. Aktuální otázky ústavního práva”
kontaktní osoba: doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.
e-mail: jiri.jirasek@upol.cz, tel.: +420 585 637 812

Sekce trestního práva
“Migrace, terorismus – kriminologické, trestněprávní a trestněprocesní aspekty”
kontaktní osoba: JUDr. et Mgr. Zdeněk Kopečný

e-mail: zdenek.kopecny@upol.cz, tel.: +420 585 637 667

Sekce občanského práva
“Aktuální otázky soukromého práva”
kontaktní osoba: JUDr. Pavel Petr, PhD. LL.M.
e-mail: pavel.petr@upol.cz, tel.: +420 585 637 608

Sekce civilního procesu
“Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení”
kontaktní osoba: JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.
e-mail: klara.hamulakova@upol.cz, tel.: +420 585 637 629

Sekce práva duševního vlastnictví
bez tématu
kontaktní osoba: JUDr. Petr Prchal, Ph.D.
e-mail: petr.prchal@upol.cz, tel.: +420 585 637 602

Sekce rodinného práva
“Práva dítěte”
kontaktní osoba: JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D.
e-mail: lenka.westphalova@upol.cz, tel.: +420 585 637 690

Sekce pracovního práva
“(Ne)řešené otázky pracovního práva”
kontaktní osoba: JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D.
e-mail: eva.simeckova@upol.cz, tel.: +420 585 637 686

Sekce správního práva a finančního práva
“Správní trestání”
kontaktní osoba: JUDr. Kristýna Řezníčková, Ph.D.
e-mail: kristyna.reznickova@upol.cz, tel.: +420 585 637 556

Sekce evropského práva
Evropská integrace 60 let po římských smlouvách – hledání rovnováhy mezi hospodářským, politickým a demokratickým společenstvím
kontaktní osoba: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.
e-mail: ondrej.hamulak@upol.cz, tel.: +420 585 637 635

Sekce mezinárodního práva soukromého
“Pravomoc a autonomie vůle stran při řešení přeshraničních sporů”
kontaktní osoba: JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D.
e-mail: miluse.hrncirikova@upol.cz, tel.: +420 585 637 695

Sekce práva obchodních korporací
bez tématu
kontaktní osoba: Mgr. Michal Černý, Ph.D., JUDr. Michal Petr Ph.D.
e-mail: michal.cerny@upol.cz, tel.:+420 585 637 627, michal.petr@upol.cz, tel.: +420 585 637 670